Pravilnik o zasebnosti

Splošni podatki

S sledečim Pravilnikom o zasebnosti (v nadaljevanju – Pravilnik) DirectMarketing OU (v nadaljevanju – Upravljavec podatkov) opredeljuje pogoje uporabe upravljane spletne strani Upravljavca podatkov www.bellalab.si. Pogoji, določeni v Pravilniku veljajo vsakič, ko želite dostopati do naše vsebine in/ali storitve, neodvisno od tega, katero napravo uporabljate.

Podatki Upravljavca podatkov:
Ime pravnega subjekta: DirectMarketing OU
Koda pravnega subjekta: 11727426
Naslov glavne pisarne: Narva mnt. 5, Tallinn.
Tel. +2 6212 685
Email: info@directmarketing.si
Nadzorni organi: Odbor za informacijski razvoj pri Ministrstvu za transport in komunikacije in Državni inšpektorat za varstvo podatkov.
Podatki o Upravljavcu podatkov so zbrani in shranjeni v Centru za registracijo na državni enoti v Vilni.

Pomembno je, da ta Pravilnik skrbno preberete, saj se vsakič ko obiščete spletne strani ali račun družbenih omrežij Upravljavca podatkov, strinjate s pogoji, opisanimi v tem pravilniku. Če se s temi pogoji ne strinjate, prosimo da ne obiščete naših spletnih strani/računov družbenih omrežij in ne uporabljajte naše vsebine in/ali storitev.

Potrjujemo, da bodo osebni podatki obiskovalcev spletnih strani Upravljavca podatkov in računov socialnih omrežij zbrani v skladu z zahtevami veljavne zakonodaje EU in Republike Litve ter navodili nadzornih organov. Uporabljeni so vsi razumni tehnični in administrativni ukrepi za zaščito podatkov, ki jih zbiramo o naših obiskovalcih spletnih strani in računov socialnih omrežij pred izgubo, nezakonito uporabo in spremembami. Člani osebja Upravljavca podatkov so se pisno zavezali, da ne bodo razkrili drugim ali širili prejetih podatkov na njihovem delovnem mestu, vključno s podatki o obiskovalcih naše spletne strani.

Če ste mlajši od 16 let, morate pred predložitvijo svojih osebnih podatkov pridobiti soglasje svojih staršev ali zakonitih zastopnikov.

Definicije, uporabljene v Pravilniku je potrebno interpretirati, kot so določene v Splošni uredbi o varstvu podatkov št. 2016/679 (EU).

Katere podatke o vas zbiramo?

Podatke, ki nam jih posredujete neposredno vi, npr. kraj bivanja (naslov), ime, telefonska številka, in so obdelani za namen direktnega marketinga. Pogoj hranjenja podatkov je 4 leta od zadnjega datuma kontaktiranja.

Telefonska številka, ki se ustvari naključno, je obdelana za namene izvajanja raziskav na področju družbenega in javnega mnenja, anket. Po pogovoru se uniči, saj je namen uporabe izpolnjen.

Podatki o tem, kako uporabljate naše spletne strani

Poleg podatkov, ki nam jih posredujete neposredno sami, zbiramo podatke o tem, kako uporabljate naše spletne strani. Na primer, zbiramo lahko naslednje podatke:

  • Podatki o napravi, npr. IP naslov, različica operacijskega sistema in parametri naprave, ki jo uporabljate za dostop do vsebin/izdelkov.
  • Podatki o prijavi, npr. čas uporabe in trajanje vaše seje, pogoji povpraševanja, ki ste ga vnesli na naše spletne strani in katerekoli druge podatke, shranjene na piškotkih, ki smo jih namestili na naše naprave (politika o piškotkih je predstavljena spodaj).
  • Podatki o lokaciji, npr. GPS signal ali podatki o najbližji WiFi dostopni točki in oddajniku za mobilno telefonijo, ki se nam prikažejo, medtem ko uporabljate vsebino naše spletne strani.

Drugi podatki, ki jih zbiramo

Z vašim soglasjem lahko zbiramo podatke o vas, vaši napravi in uporabi vsebine naše spletne strani. Podatke o vas lahko pridobimo iz javnih ali komercialnh virov (do obsega, ki ga dovoljuje zakonodaja) in jih povežemo s podatki, ki jih pridobimo od tebe ali o tebi. O tebi lahko pridobimo podatke od storitev družbenih omrežij tretjih oseb, ko se z njimi povežeš, na primer, preko računa DirectMarketing OU na Facebook omrežju.

Kako vaše podatke uporabljamo?

Zbrane podatke lahko uporabljamo v naslednje namene:

- Direktni marketing *
- Izvajanje raziskovanja družbenega, javnega mnenja in anket*
- Urejanje brezplačnih loterij, tekmovanj, iger ali promocij, kot jih dovoljuje zakon.*
- Druge metode z vašim soglasjem.*

Prosimo, upoštevajte da imate pravico, da ne podate soglasja za obdelavo vaših podatkov v zgoraj navedene in z zvezdico označene namene ali da od njega odstopite v vsakem trenutku. To lahko storitve s klicem ali pošiljanjem sms sporočila pooblaščenki za varstvo osebnih podatkov Remigijus Dinda na telefon +37069963434, pošiljanjem elektronskega sporočila na officer@directmarketing.lt, pošiljanjem pisnega odstopa od soglasja na naveden naslov Upravljavca podatkov.

Podatki, ki jih zbiramo med različnimi loterijami, tekmovanji, igrami ali promocijami se lahko objavijo na spletnih straneh in/ali računih družbenih omrežjih Upravljavca podatkov, na primer objave imen zmagovalcev, dela udeležencev tekmovanja.

Komu razkrijemo podatke?

Vaše podatke bomo razkrili naslednjim podjetjem:

- Podjetja, ki nudijo storitve na našo zahtevo. Možnost uporabe vaših podatkov za ta podjetja je omejena, teh podatkov ne smejo uporabljati za druge namene, kot je opravljanje storitev za nas;
- Podjetja, katerim nudimo naše storitve, na primer, Telemarketing d.o.o. Tržaška cesta 40, 2000, Maribor, Slovenia Tel.: +386 41 516 372. Možnosti uporabe vaših podatkov s temi podjetji je omejeno.
- Podjetja, ki nam pomagajo organizirati tekmovanja/igre/promocije, kot so oglaševalske agencije, marketinške agencije. Možnosti uporabe vaših podatkov teh podjetij je omejeno, teh podatkov ne smejo uporabljati za druge namene, kot je opravljanje storitev za nas;
- Druga podjetja, ko to zahteva zakon ali ko je potrebno zaščititi storitve informacijske družbe, ki jih opravljamo mi.

Primeri, ko lahko razkrijemo svoje podatke drugim:
- Upoštevati zakone ali se odzvati na obvezne zahteve sodnih postopkov (na primer po prejemu odloka ali odredbe za iskanje ali druge sodne odločbe);
- Za potrditev nezakonitosti naših dejanj;
- Vaše podatke lahko razkrijemo tretjim osebam v primeru združenja podjetij, prenosa ali bankrota.
- V drugih primerih z vašim soglasjem in na vašo zakonito zahtevo.

Kako vaše podatke varujemo?

Namestili smo ustrezne fizične in tehnične ukrepe za zaščito vaših podatkov, ki jih zbiramo za namene opravljanja storitev. Ne pozabite, da čeprav sledimo ustreznim korakom za zaščito vaših podatkov, nobena od spletnih strani, spletnih operacij, računalniškega sistema ali brezžične povezave ni popolnoma varna.

Vaše pravice kot posameznika, na katere se nanašajo podatki

Posamezniki, katerih podatki so obdelani s strani Upravljavca podatkov, imajo naslednje pravice:
- Vedeti (biti seznanjeni), kako so njihovi podatki obdelani (pravico vedeti);
- Dostopati do svojih podatkov in izvedeti, kako so obdelani (pravica do dostopa);
- Zahtevati popravek ali, ob upoštevanju namena obdelave osebnih podatkov, dopolniti nepopolne osebne podatke (pravica do popravka);
- Uničiti svoje podatke ali zaustaviti postopek njihove obdelave (razen shranjevanja) (pravica do izbrisa ali pravica do pozabe);
- Zahtevati od Upravljavca podatkov, da omeji obdelavo osebnih podatkov iz enega od zakonitih razlogov (pravica do omejene obdelave);
- Za prenos podatkov (pravica do prenosa).

Upravljavec podatkov ne more zagotoviti posameznikom, katerih se tičejo določeni podatki, uveljavljanje teh pravic, če je v skladu z zakonom potrebno zagotoviti preprečitev, raziskavo in nastanek kaznivih dejanj, kršitve poklicne etike, kot tudi varstva pravic in svoboščin teh posameznikov in drugih oseb.

Spletne strani drugih, storitve in izdelki na naši spletni strani

Spletna(e) stran(i) ali računi družbenih omrežij Upravljavca podatkov lahko vsebujejo oglasne pasice drugih, povezave do njihovih strani in storitev, nad katerimi Upravljavec podatkov nima nadzora. Upravljavec podatkov ni odgovoren za varnost in zasebnost podatkov, ki jih zbirajo drugi. Morate biti previdni in prebrati določbe o zasebnosti, ki se nanašajo na spletne strani in storitve drugih, ki jih uporabljate.

Kontaktirajte nas

Če ste v tem Pravilnik o zasebnosti odkrili kakšno neskladje, varnostno vrzel na naši spletni strani ali če imate kakršnokoli vprašanje, prosimo, kontaktirajte nas na vam najprimernejši način:

po pošti: Directmarketing OU
po telefonu 02 6212 685
po elektronski pošti: info@directmarketing.si
Pooblaščena oseba za varstvo podatkov: Remigijus Dinda, tel. +37069963434, email: officer@directmarketing.lt.

Končne določbe

Ta Pravilnik se pregleda vsaj enkrat na dve leti. Ob posodobitvi Pravilnika vas bomo obvestili o kakršnihkoli, po našem mnenju pomembnih, spremembah, z objavo obvestila na določeni(h) strani(eh) ali računih družbenih omrežij. Če se prijavite in uporabite našo vsebino in/ali naše storitve po objavi takega obvestila, bomo to šteli kot strinjanje z novimi pogoji, določenimi v posodobitvi. Zadnja različica Pravilnika je vedno na voljo tukaj www.bellalab.si.

Dokument je odobril po naročilu št. 106 direktor, 21. maja 2018.

Pravilnik je bil nazadnje posodobljen 21. maja 2018.

Prašau pirma pasirinkti prekes
Prašau įvesti kiekį
Paieška laikinai išjungta